thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Làm thế nào để đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ?

"Tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Vậy, xin quý báo cho biết, làm thế nào để được cấp sổ đỏ khi đất mua là đất nông nghiệp; phí đóng như thế nào?." - Huỳnh Phương (Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Bạn Huỳnh Phương thân mến!
Trước tiên để đất nông nghiệp làm được sổ đỏ thì đất đó phải được chuyển mục đích sử dụng. Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận/huyện nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người dân nên chủ động trực tiếp lên UBND quận/huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình, để xem địa phương mình đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không; và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.
                                                      
Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp 1 bộ hồ sơ, gồm có: Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Người sử dụng đất khi được Cơ quan Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong đó, thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.
Giá đất tính thu tiền sử dụng đất sẽ là giá đất quy định tại Bảng giá đất khi ưu đãi về giá đất tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.
                                                                                                                                  Theo : kinhtedothi.vn