Chủ nhật10202019

Last update10:04:49 AM

Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá ĐG 03 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất đấu giá ĐG 03 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. - Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày 10; 11; 14/3/2016 - Địa điểm bán hồ sơ: Tại 03 địa điểm + Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. + Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc

Xem tiếp...

Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở: 1. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất ký hiệu từ số L21 đến thửa số L24, khu đất đấu giá ĐG 01 tại Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 2. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất ký hiệu: ĐG 19.08, từ thửa số ĐG 19.11 đến thửa số ĐG 19.15, từ thửa số ĐG 19.17 đến thửa số ĐG 19.25, khu đất đấu giá ĐG 19 tại

Xem tiếp...

Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở: 1. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất L05, L06, L11, L12, L15 thuộc khu đất đấu giá X9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 29/02/2016). 2. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 thửa đất từ thửa L20 đến thửa L29 thuộc khu đất đấu giá X10, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐG X16 THÔN THỊ NỘI, XÃ TÂN HÒA; ĐG 10 – ĐQ THÔN ĐỒNG LƯ XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở: - Khu đất đấu giá tại thôn Thị Nội, xã Tân Hòa gồm 11 thửa đất từ ô số L14 đến ô số L23 và ô số L27. - Khu đất đấu giá ĐG 10-ĐQ tại thông Đồng Lư, xã Đồng Quang gồm 08 thửa đất từ ô số L01 đến ô số L08. *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày 13; 14; 15/4/2016. * Địa điểm

Xem tiếp...