Thứ 408212019

Last update04:13:57 PM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X9, X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất thuộc khu X9, 07 thửa đất thuộc khu X20 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 26/10/2016 (trong giờ hành chính) * Địa điểm bán hồ sơ: + Chi nhánh phát triển Quỹ đất Phúc Thọ, tầng 3 tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội + Công ty Cổ phần bán đấu giá Việt Nam, số 4 –

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐỒNG, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Đồng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 12/10/2016 đến ngày 19/10/2016 * Địa điểm bán hồ sơ: -Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh, tầng 5, tòa nhà xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội -Công ty  Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, số 49

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ SÂN VẬN ĐỘNG CŨ THỊ TRẤN PHÚC THỌ, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 08 thửa đất (diện tích các thửa đất từ 403,2m2 đến 457,0m2) thuộc khu đấu giá Sân vận động thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 7h30 ngày 05/10/2016 đến 16h30 ngày 07/10/2016 (trong giờ hành chính) * Địa điểm bán hồ sơ: + Chi nhánh phát triển Quỹ đất Phúc Thọ, tầng 3 tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội + Công

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤU GIÁ KHU HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá khu Hồ Vân, xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội. *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ 7h30 ngày 12/9/2016 đến 17h ngày 16/9/2016 (trong giờ hành chính) * Địa điểm bán hồ sơ: + Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ, tầng 3 tòa nhà Một cửa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội + Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam, số 4 – A13 Đầm Trấu –

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC – NAM, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất đấu giá Đường trục chính Bắc – Nam, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội *Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Buổi sáng: 8h-11h; buổi chiều: 14h – 16h30 các ngày 07, 08, 09/9/2016 * Địa điểm bán hồ sơ: + Chi nhánh phát triển Quỹ đất Quốc Oai, thị trấn  Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội + Công ty Cổ phần bán đấu giá số 5 – Quốc gia; địa chỉ:

Xem tiếp...