Chủ nhật10202019

Last update10:04:49 AM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khu đất đấu giá tại X6 thôn Đồng Viên, xã Phù Đổng.   - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12 đến hết ngày 21/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Trụ sở BQL Dự án huyện Gia Lâm, số 2 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Các tổ chức, cá nhân

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X10, THÔN TRUNG OAI; X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại khu đất X10 thôn Trung Oai; X2 thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 07/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X22 ĐẠI ĐỒNG XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại khu đất X22 Đại Đồng xã  Đại Mạch, huyện Đông anh, thành phố Hà Nội.  - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 07/12/2016 (trong giờ hành chính). - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội +Công ty Cổ phần 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI; THÔN LÝ NHÂN 2, XÃ DỤC TÚ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X3, thôn Nhì, xã Vân Nội; thôn Lý Nhân 2, xã Dục Tú, huyện Đông anh, thành phố Hà Nội. - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/11/2016 đến ngày 01/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội +Công

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 21 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 21 thửa đất có diện tích từ 107,33m2 đến 137,44m2 thuộc ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. - Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 11/11/2016 (05 ngày trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 1, nhà N2D, khu đô thi Trung

Xem tiếp...