Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khu đất đấu giá tại Khu X1, thôn Chi Đông, xã Lệ Chi. - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/12 đến hết ngày 14/12/2016(trong giờ hành chính) +Trụ sở BQL Dự án huyện Gia Lâm, số 2 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện,

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khu đất đấu giá tại X6 thôn Đồng Viên, xã Phù Đổng.   - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12 đến hết ngày 21/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Trụ sở BQL Dự án huyện Gia Lâm, số 2 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Các tổ chức, cá nhân

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X10, THÔN TRUNG OAI; X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại khu đất X10 thôn Trung Oai; X2 thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 07/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X22 ĐẠI ĐỒNG XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại khu đất X22 Đại Đồng xã  Đại Mạch, huyện Đông anh, thành phố Hà Nội.  - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 07/12/2016 (trong giờ hành chính). - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội +Công ty Cổ phần 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI; THÔN LÝ NHÂN 2, XÃ DỤC TÚ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X3, thôn Nhì, xã Vân Nội; thôn Lý Nhân 2, xã Dục Tú, huyện Đông anh, thành phố Hà Nội. - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/11/2016 đến ngày 01/12/2016 (trong giờ hành chính) - Địa điểm bán hồ sơ: +Chi nhánh phát triển quỹ đất Đông Anh, tầng 5 tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội +Công

Xem tiếp...