Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá X10, X11, X12 xã Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở:

  1. Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu X10 gồm 05 thửa đất L01 đến L05.
  2. Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu X11 gồm 10 thửa đất L01 đến L04 và từ thửa 06 đến thửa 11.
  3. Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu X12 gồm 02 thửa đất L02, L03.

- Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ ngày 11/4/2016 đến ngày 18/4/2016 (Bán hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ - Tầng 3, tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Công ty Cổ phần đấu giá Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết. Điện thoại liên hệ: đồng chí Ngô Thị Dương, ĐT: 04.37733690 - 0936711368.

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн