Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất ký hiệu từ số L21 đến thửa số L24, khu đất đấu giá ĐG 01 tại Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

2. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất ký hiệu: ĐG 19.08, từ thửa số ĐG 19.11 đến thửa số ĐG 19.15, từ thửa số ĐG 19.17 đến thửa số ĐG 19.25, khu đất đấu giá ĐG 19 tại thôn Bái Ngoại, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

3. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 25 thửa đất ký hiệu từ thửa số L.01 đến thửa số L.15 và các thửa từ L25 đến thửa số L34, khu đất đấu giá ĐG 01.2 (X6) thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày 25, 26, 29/02/2016.

- Địa điểm mua hồ sơ: Tại 02 địa điểm

+ Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

+ Công ty Cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết. Điện thoại liên hệ: đồng chí Ngô Thị Dương, ĐT: 04.37733690 - 0936711368.

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн