Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất L05, L06, L11, L12, L15 thuộc khu đất đấu giá X9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 29/02/2016).

2. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 thửa đất từ thửa L20 đến thửa L29 thuộc khu đất đấu giá X10, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 29/02/2016).

3. Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 07 thửa đất L07, L08 và từ thửa L23 đến L27 tại khu đất đấu giá X20 cụm 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 29/02/2016).

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá từ ngày 10/03/2016 đến ngày 16/03/2016 (Bán hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm mua hồ sơ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ - Tầng 3, tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam - Số 04, A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết. Điện thoại liên hệ: đồng chí Ngô Thị Dương, ĐT: 04.37733690 - 0936711368.

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн