Chủ nhật10202019

Last update10:04:49 AM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ CỔNG NỘI XÃ TAM HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 35 thửa đất từ L01 đến L35 thuộc khu đấu giá Cổng Nội xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Diện tích các thửa đất từ 97,5m2 đến 124,1 m2).

*Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá:

Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 21/6/2016

* Địa điểm bán hồ sơ:

+ Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ, tầng 3, tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết. Điện thoại liên hệ: đồng chí Ngô Thị Dương, ĐT: 04.37733690 - 0936711368.