thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐỒNG CỔNG, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐỒNG CỔNG, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI Ô QUY HOẠCH B4/NO1 PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI Ô QUY HOẠCH B4/NO1 PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 08 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI  08 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI XÃ LIÊN BẠT KHU XỨ ĐỒNG DÀI I, XÃ HÒA XÁ; KHU AO TRUNG LÀNG THÔN VĂN CAO, XÃ TẢO DƯƠNG VĂN; KHU XỨ ĐỒNG XĂNG THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ ĐỘI BÌNH VÀ THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI XÃ LIÊN BẠT KHU XỨ ĐỒNG DÀI I, XÃ HÒA XÁ; KHU AO TRUNG LÀNG THÔN VĂN CAO, XÃ TẢO DƯƠNG VĂN; KHU XỨ ĐỒNG XĂNG THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ ĐỘI BÌNH VÀ THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 382/2018/TB NGÀY 14/9/2018 VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT THÔN GÒ CHÓI 2, XÃ TIẾN XUÂN VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 382/2018/TB NGÀY 14/9/2018 VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT THÔN GÒ CHÓI 2, XÃ TIẾN XUÂN VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI