Thứ 509162021

Last update10:56:49 AM

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT cấp huyện; bộ phận làm nhiệm vụ về TN&MT cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT.

Theo quy định tại Thông tư, tài liệu chuyên ngành TN&MT là tài liệu về kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá; quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên quan đến giấy phép; kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại; kết quả của các chương trình, dự án, đề tài; mẫu vật; bản đồ, biểu đồ, bản vẽ; phim, ảnh và các tài liệu khác được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực TN&MT. Hồ sơ chuyên ngành TN&MT là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT.
Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT là các hồ sơ, tài liệu thuộc 08 lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, biển và hải đảo và các hồ sơ, tài liệu quý, hiếm.
Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu trữ hồ sơ, tài liệu kể từ ngày công việc kết thúc, hoặc kể từ ngày công trình được quyết toán. Bao gồm: thời hạn bảo quản vĩnh viễn là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu đến khi hồ sơ, tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế; thời hạn bảo quản có thời hạn là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu được xác định theo quy định.
Thông tư quy định cụ thể thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT đối với từng loại hồ sơ, tài liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; đồng thời, giúp xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu của các đơn vị và áp dụng thời hạn bảo quản hồ sơ theo quy định.
Trong trường hợp những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định thì các đơn vị có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương đương, đồng thời lập danh sách báo cáo về Bộ TN&MT, thông qua Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, bổ sung.
Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, Hội đồng xác định giá trị tài liệu của đơn vị xem xét, đánh giá để tiêu hủy theo quy định, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017 và thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT.
Theo monre.gov.vn 25/1/2017