Thứ 310272020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Ngày 30/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,  mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

File tải về