Thứ 206172019

Last update03:23:33 PM

Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

File tải về