Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 18/2014/TT/BXD Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nh

Ngày 26/11/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số: 18/2014/TT/BXD Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình du lịch.

File tải về