Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 05/09/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số: 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật  về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

File tải về