Thứ 310272020

Last update10:56:49 AM

Quyết định số: 681/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số : 681/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

File tải về