thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị định số: 127/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện của của chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 127/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện của của chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. File tải về

Thông tư số: 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 05/09/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số: 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật  về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. File tải về

Quyết định số: 681/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số : 681/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030. File tải về