Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày 18/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. File tải về

Thông tư số: 12/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”

Ngày 02/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư  số: 12/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”. File tải về

Quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng Thành phố Hà Nội

Ngày 13/2/2014. UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng Thành phố Hà Nội. File tải về