Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

Quyết định số: 1676/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/8/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số: 1676/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

File tải về