Thứ 504252019

Last update11:14:28 AM

Thông tư số: 25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Ngày 30/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

File tải về