Thứ 504252019

Last update11:14:28 AM

Thông tư số: 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Ngày 29/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

File tải về