Thứ 504252019

Last update11:14:28 AM

Thông tư số: 21/2014/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"

Ngày 16/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số: 21/2014/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"

File tải về