Thứ 208202018

Last update02:42:41 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 07/01/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã ban hành thông báo số: 09/TB-TTCNTT về việc chấp hành giờ giấc làm việc nhằm tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm. Giám đốc Trung tâm yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm thực hiện nghiêm chỉnh nội dung sau: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng Trung tâm đi làm đúng giờ và dùng

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày 31/12/2013 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm mục đích tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm, Trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm, các đoàn thể Trung tâm trong công tác phòng chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, về

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư

Chiều ngày 27/11/2013, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư của Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công tác văn thư. Việc ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư

Chiều ngày 27/11/2013, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư của Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công tác văn thư. Việc ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường tham gia tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Sáng ngày 22/11/2013, cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức cho cán bộ, công chức viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Mục đích của khóa tập huấn này nhằm trang bị cho đội viên Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Sở nắm bắt được quy trình tổ chức chữa một vụ cháy, chủ động phòng ngừa, sử dụng thành thạo các phương tiện dụng cụ phòng

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tham gia hội thảo “ Giải quyết những thách thức trong quản lý đất đai”

Ngày 19/11/2013, Trung tâm Công Nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đã tham gia Hội thảo ““ Giải quyết những thách thức trong quản lý đất đai” do Tập Đoàn Essri tổ chức tại Khách sạn Intercortinenttal Hà Nội. Tại buổi Hội nghị Chuyên đề, các khách mời và đại biểu đã thảo luận về quá trình, những thử thách và cơ hội trong việc tạo nên một cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia ở Việt Nam, cũng như cách thức sử dụng GIS để thành công trong quản lý đất đai. Qua cuộc hội thảo,

Xem tiếp...