Thứ 303262019

Last update03:56:39 PM

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2014

Ngày 21/2/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Văn Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể Đoàn viên Thanh niên Trung tâm. Tại đại hội, đồng chí Lê Hùng Tráng – Bí thư

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 01 của UBND thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Sáng ngày 19/02/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ nhân viên, tổ chức triển khai công tác kế hoạch năm 2014. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó giám đốc Trung tâm đã phổ biến chi tiết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 07/01/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã ban hành thông báo số: 09/TB-TTCNTT về việc chấp hành giờ giấc làm việc nhằm tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm. Giám đốc Trung tâm yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm thực hiện nghiêm chỉnh nội dung sau: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng Trung tâm đi làm đúng giờ và dùng

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày 31/12/2013 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm mục đích tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm, Trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm, các đoàn thể Trung tâm trong công tác phòng chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, về

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư

Chiều ngày 27/11/2013, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư của Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công tác văn thư. Việc ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư

Chiều ngày 27/11/2013, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ, văn thư của Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công tác văn thư. Việc ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành

Xem tiếp...