Chủ nhật05192019

Last update11:14:28 AM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội xây dựng phương án phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/03/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; Thực hiện Phương án số 2196/PA-STNMT ngày 06/05/2014 về việc Phòng chống thiên tai, lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày 13/05/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã ban hành văn bản số: 193/PA-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Trung tâm. Văn bản được ban hành nhằm mục

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội Thành lập đội xung kích phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Căn cứ Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; Căn cứ văn bản số 2196/PA-STNMT ngày 6/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc triển khai phương án phòng thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014; Xét đề nghị của phòng Hành chính – Tổng hợp.Ngày 13/5/2014 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà nội đã ban hành văn bản số 16/QĐ-TTCNTT về việc thành lập Đội xung kích phòng, chống lụt, bão, úng, tìm kiếm

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày 31/12/2013 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm mục đích tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm, Trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm, các đoàn thể Trung tâm trong công tác phòng chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, về

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 01 của UBND thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Sáng ngày 19/02/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ nhân viên, tổ chức triển khai công tác kế hoạch năm 2014. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó giám đốc Trung tâm đã phổ biến chi tiết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm

Xem tiếp...

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2014

Ngày 21/2/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2014.              Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Văn Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể Đoàn viên Thanh niên Trung tâm. Tại đại hội, đồng

Xem tiếp...

Hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1)

Ngày 18/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1) để lấy ý kiến xây dựng thiết kế thi công tổng dự toán cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Tài nguyên Môi trường giai đoạn 1”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin. Tại hội nghị, đồng chí

Xem tiếp...