Thứ 408212019

Last update04:13:57 PM

Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tham gia chương trình đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường “ Guồng xe quay – Môi trường sạch”

Ngày 05/06/2014, Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tham gia hoạt động đạp xe, tuyên truyền bảo vệ môi trường với chủ đề “ Guồng xe quay – Môi trường sạch” do Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Ủy viên

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 813/KH-STNMT-TTr ngày 14/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2014. Ngày 22/5/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số: 209/KH-TTCNTT về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 2372/KH-STNMT ngày 14/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị năm 2014. Ngày 22/5/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số: 210/KH-TTCNTT về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan năm 2014. Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm hiểu rõ nắm chắc các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội xây dựng phương án phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/03/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; Thực hiện Phương án số 2196/PA-STNMT ngày 06/05/2014 về việc Phòng chống thiên tai, lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày 13/05/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã ban hành văn bản số: 193/PA-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Trung tâm. Văn bản được ban hành nhằm mục

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội Thành lập đội xung kích phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Căn cứ Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; Căn cứ văn bản số 2196/PA-STNMT ngày 6/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc triển khai phương án phòng thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014; Xét đề nghị của phòng Hành chính – Tổng hợp.Ngày 13/5/2014 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà nội đã ban hành văn bản số 16/QĐ-TTCNTT về việc thành lập Đội xung kích phòng, chống lụt, bão, úng, tìm kiếm

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày 31/12/2013 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm mục đích tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm, Trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm, các đoàn thể Trung tâm trong công tác phòng chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, về

Xem tiếp...