Thứ 208202018

Last update02:42:41 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 01 của UBND thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Sáng ngày 19/02/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ nhân viên, tổ chức triển khai công tác kế hoạch năm 2014. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó giám đốc Trung tâm đã phổ biến chi tiết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm

Xem tiếp...

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2014

Ngày 21/2/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2014.              Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Văn Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể Đoàn viên Thanh niên Trung tâm. Tại đại hội, đồng

Xem tiếp...

Hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1)

Ngày 18/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1) để lấy ý kiến xây dựng thiết kế thi công tổng dự toán cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Tài nguyên Môi trường giai đoạn 1”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin. Tại hội nghị, đồng chí

Xem tiếp...

Hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1)

Ngày 18/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý kiến về Dự án hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường (giai đoạn 1) để lấy ý kiến xây dựng thiết kế thi công tổng dự toán cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Tài nguyên Môi trường giai đoạn 1”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin. Tại hội nghị, đồng chí

Xem tiếp...

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2014

Ngày 21/2/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Văn Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể Đoàn viên Thanh niên Trung tâm. Tại đại hội, đồng chí Lê Hùng Tráng – Bí thư

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 01 của UBND thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Sáng ngày 19/02/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ nhân viên, tổ chức triển khai công tác kế hoạch năm 2014. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó giám đốc Trung tâm đã phổ biến chi tiết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm

Xem tiếp...