Thứ 303262019

Last update03:56:39 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tiếp đoàn lớp học về quản lý hồ sơ địa chính hiện đại do dự án VLAP TW tổ chức

Ngày 11-7-2014, đoàn lớp học về quản lý hồ sơ địa chính hiện đại do dự án VLAP TW tổ chức đã có buổi làm việc, tham quan tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Tiếp đoàn lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Trung tâm. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm ghới

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, ngày 07/07/2014 Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản số 258/TB-TTCNTT về việc sử dụng internet trong giờ làm việc nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Giám đốc Trung tâm yêu cầu trưởng, phó các phòng

Xem tiếp...

Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tham gia chương trình đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường “ Guồng xe quay – Môi trường sạch”

Ngày 05/06/2014, Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tham gia hoạt động đạp xe, tuyên truyền bảo vệ môi trường với chủ đề “ Guồng xe quay – Môi trường sạch” do Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Ủy viên

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 813/KH-STNMT-TTr ngày 14/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2014. Ngày 22/5/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số: 209/KH-TTCNTT về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 2372/KH-STNMT ngày 14/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị năm 2014. Ngày 22/5/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số: 210/KH-TTCNTT về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan năm 2014. Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm hiểu rõ nắm chắc các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội xây dựng phương án phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/03/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; Thực hiện Phương án số 2196/PA-STNMT ngày 06/05/2014 về việc Phòng chống thiên tai, lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày 13/05/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã ban hành văn bản số: 193/PA-TTCNTT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão; Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Trung tâm. Văn bản được ban hành nhằm mục

Xem tiếp...