Thứ 408212019

Last update04:13:57 PM

Tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Ngày 24/7/2013, Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất. Đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời là Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã tham dự Hội nghị.

Chương trình phát triển Thương mại điện tử được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 với mục đích khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng TMĐT để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu, hiện đại hóa lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TMĐT.

Chương trình khuyến khích các đối tượng tham gia là thương nhân, tổ chức ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động phát triển TMĐT. Một trong những nội dung quan trọng là quảng bá các doanh nghiệp tiêu biểu trong ứng dụng và cung cấp dịch vụ TMĐT; tuyên truyền lợi ích ứng dụng dịch vụ xác thực website SSL, dịch vụ chữ ký số, dịch vụ xác thực chữ ký điện tử trong giao dịch TMĐT để tạo lập niềm tin của khách hàng, sự tin cậy của giao dịch TMĐT.

Trước đó, UBND Thành phố cũng đã phê duyệt Đề án “Tăng cường pháp chế trong hoạt động TMĐT năm 2013” tại Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về TMĐT đảm bảo đồng bộ, thống nhất khi áp dụng trong đời sống hiện thực, với quan điểm “không có một hệ thống pháp luật hoàn thiện, ổn định thì không có pháp chế”.

Sở Thông tin và Truyền thông, với vai trò thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố, đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ giao dịch giữa cơ quan với người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Vũ Tuấn cùng các thành viên Ban chỉ đạo nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành trong quản lý, giám sát đảm bảo TMĐT phát triển đúng định hướng của Thành phố và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật./.

Theo http://ict-hanoi.gov.vn