thứ 708202022

Last update10:56:49 AM

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Khu CNTT tập trung Cầu Giấy - Hà Nội năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố, ngày 20/7/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy tổ chức buổi làm việc kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Khu CNTT tập trung Cầu Giấy năm 2017.                        

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài chính, Chi Cục Thuế quận Cầu Giấy và cộng đồng doanh nghiệp CNTT hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu CNTT tập trung Cầu Giấy.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy đã báo cáo tình hình triển khai cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, lộ trình thu hút đầu tư, tăng tỷ trọng các doanh nghiệp CNTT và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT trong Khu CNTT tập trung Cầu Giấy năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, báo cáo đã tổng hợp 12các đề xuất kiến nghị của các Ban quản lý Khu, chủ đầu tư, doanh nghiệp gửi cơ quan Trung ương và Thành phố để giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của các doanh nghiệp tại Hội nghị,đại diện Lãnh đạo Chi Cục thuế quận Cầu Giấy và các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giải đáp về cơ chế, chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực CNTT và tình hình triển khai các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm trong Khu.