Thứ 305222018

Last update09:19:21 AM

Ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài sử dụng tài liệu bảo quản tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố; cho phép tổ chức, cá nhân trong nước sử dụng tài liệu lưu trữ đặc biệt quý, hiếm, tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ “Tối mật”, “Tuyệt mật” nhưng chưa được giải mật, tài liệu lưu trữ hạn chế sử dụng liên quan đến cá nhân đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; cho phép tổ chức, cá nhân trong nước sử dụng tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ mức đột “Mật” và tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ các mức độ Mật đã quá thời hạn giải mật đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố./.