Thứ 306192018

Last update02:13:28 PM

Đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày 24/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 1762/UBND-NC về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị sớm ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, chi phí tiếp cận thông tin;

Xem tiếp...

Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác văn thư là rất cần thiết, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong công việc, góp phần giải quyết một cách nhanh nhất khâu chuyển giao và lưu trữ hồ sơ tài liệu.  Công tác văn thư là hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ công tác quản lý, bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng, ban hành văn bản và tổ chức quản lý, giải quyết văn

Xem tiếp...

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ CNTT

Cùng với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia cũng được Văn phòng Chính phủ dự kiến đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ CNTT, sẽ được ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thông tin nêu trên vừa được đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, tại phiên họp quý I của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước diễn ra hôm

Xem tiếp...

Cần chú trọng thực hiện nghiêm công tác văn thư, lưu trữ

HNP - Năm 2017, Sở Nội vụ Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 41 cơ quan, đơn vị về công tác văn thư, lưu trữ. Qua việc kiểm tra cho thấy hoạt động công tác văn thư, lưu trữ trong các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ như: rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của đơn vị; quản lý

Xem tiếp...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Cục diễn ra sáng ngày 03/01/2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục.     

Xem tiếp...

Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội: Khai giảng “Chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp khóa I-2017”

Ngày 7/11 tại Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội (HBI-IT)  đã khai giảng “Chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp khóa I .2017” dành cho 12 nhóm khởi nghiệp đã lọt vào vòng III. Chương trình quy tụ được những giảng viên là những nhà chuyên gia, những doanh nhân đã khởi nghiệp thành công và có nhiều kinh nghiệp điều hành, quản trị doanh nghiệp...      Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Vũ Tấn Cương, Trưởng ban quản lý vườn ươm cho biết

Xem tiếp...