thứ 708202022

Last update10:56:49 AM

Vận dụng phương pháp tham chiếu bản đồ để xác minh nguồn gốc thông tin đất đai, một công cụ GIS quản lý thông tin hiệu quả

Lịch sử quản lý đất đai của thành phố Hà nội được hình thành và phát triển trong thời gian dài và được lưu trữ tương đối đầy đủ. Hệ thống các tài liệu bản đồ phục vụ công tác quản lý thửa đất được xây dựng từ những năm 1939-1942, 1958-1960, 1994-1999  và hiện nay vẫn đang tiếp tục được thành lập.

Thực tế cho thấy, công tác quản lý đất đai thời kỳ nào cũng tập trung vào đối tượng là thửa đất và quá trình lịch sử sử dụng nó. Qua nhiều năm tháng, tài liệu hồ sơ sử dụng mỗi thửa đất càng dày lên bao gồm hệ thống các bản đồ và các tài liệu hồ sơ quản lý kèm theo. Các thông tin thửa đất sẽ được mô tả cụ thể chính xác trên bản đồ do vậy để biết được diễn biến lịch sử quá trình sử dụng của một thửa đất một cách hiệu quả nhất là sử dụng phương pháp chồng lớp bản đồ qua các năm để tham chiếu.

Hệ thống các bản đồ này được xây dựng bằng nhiều phương pháp, theo các quy định thành lập bản đồ khác nhau, có hệ thống ký hiệu khác nhau và sử dụng các hệ tọa độ và lưới chiếu khác nhau:

*Các tài liệu bản đồ những năm 1939-1942, 1958-1960 được thành lập theo hệ quy chiếu Đông Dương của Pháp.

*Các tài liệu bản đồ những năm 1994-1999 được thành lập theo hệ tọa độ HN72, sử dụng Elipsoid Krasovxki 1940, điểm gốc ở Punkovo Liên Xô cũ, toạ độ được chuyền đến nước ta thông qua lưới toạ độ của Trung quốc.

*Các tài liệu bản đồ được thành lập từ năm 2000 đến nay được thành lập theo hệ tọa độ VN2000, dùng Elipsoid WGS-84 được định vị và định hướng tại điểm toạ độ gốc quốc gia N00 ở Hà Nội.

 Hệ thống tài liệu bản đồ các năm được lưu trữ dưới dạng giấy ( giấy Roki, giấy can, Diamat), dưới dạng số ( khuôn dạng dxf, dwg, dgn…).

Với cách thức chồng lớp thông tin bản đồ này, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã tận dụng hiệu quả những tư liệu lưu trữ qua các thời kỳ để tra cứu nguồn gốc, diễn biến sử dụng của các thửa đất. Công cụ này giúp ích rất nhiều cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm về công tác truy tìm nguồn gốc sử dụng các thửa đất qua các thời kỳ.

 

Giải pháp chống lớp thông tin bản đồ thực chất dựa trên công nghệ GIS ( hệ thống thông tin địa lý). Công cụ này với nhiều tiện ích trong đó cơ bản nhất là việc tích hợp dữ liệu không gian cho phép việc tham chiếu các tài liệu bản đồ các thời kỳ trở nên dễ dàng và cho độ chính xác cao, tuy nhiên để có thể tích hợp và tham chiếu được trước hết các tài liệu này phải được xử lý để trở thành dữ liệu đầu vào phù hợp với các phầm mềm GIS.

 

Việc xử lý bao gồm: Scanner các tài liệu bản đồ trên giấy, vector hóa các thông tin trên bản đồ, xoay hướng, chuyển đổi hệ tọa độ…

 

Với việc tham chiếu các tài liệu bản đồ các thời kỳ trên một phần mềm GIS cho phép định vị một cách chính xác vị trí thửa đất qua các thời kỳ, xác định được chính xác và đầy đủ các tài liệu có liên quan đồng thời biết được sự biến động( nếu có) của thửa đất.

 

        Hiện nay, việc tham chiếu tài liệu bản đồ các thời kỳ khi cung cấp thông tin, tài liệu cho các tổ chức cá nhân là phần việc không thể thiếu trong quá trình xử lý thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

 Khi thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu thửa đất, việc đầu tiên là phải định vị được vị trí thửa đất trên bản đồ các thời kỳ, sau đó sẽ xác định các tài liệu có liên quan và phân tích các thông tin trước khi soạn thảo văn bản trả lời. Công cụ này nếu phát triển lên trên phạm vi rộng lớn ( quản lý nhiều phường, xã, nhiều quận, huyện ) thì sẽ tạo thành một hệ thống thông tin GIS ứng dụng hiệu quả trong quản lý đất đai đô thị.

 Hình 1. Bản đồ năm 1939-1942 phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm sau khi được xử lý và tích hợp vào phần mềm GIS.

Hình 2. Bản đồ năm 1958-1960 phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm sau khi được xử lý và tích hợp vào phần mềm GIS.

Hình 3. Bản đồ năm 1994-1999 phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm sau khi được xử lý và tích hợp vào phần mềm GIS.

Hình 4 Bản đồ các năm 1939-1942, 1958-1960, 1994-1999 phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm khi tích hợp và hiển thị trong phần mềm GIS.

 

Đ.N.A