Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ - con ong thợ chăm chỉ

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, để quản lý các dữ liệu có tính không gian (có vị trí địa lý), người ta sử dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information System - GIS). Một trong những yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của một hệ thống thông tin địa lý là chuẩn hóa dữ liệu địa lý theo tiêu chuẩn GIS để có thể trao đổi thông tin, tích hợp với các phần mềm GIS. Đối với công tác quản lý đất đai, dữ liệu bản đồ là thành phần cơ bản trong cơ sở dữ liệu đất đai, được sử dụng để quản lý vị trí không gian của thửa đất. Thực trạng quản lý dữ liệu bản đồ ở Hà Nội hiện nay cho thấy các bản đồ đang được sử dụng với nhiều định dạng khác nhau như: dạng giấy, bản kẽm, dạng số.

Bản đồ đã lưu ở dạng số hiện nay vẫn còn chưa có định dạng thống nhất, còn tồn tại nhiều dạng như: dgn, dxf, dwg .v.v. Dữ liệu số được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau như do can vẽ, do số hóa lại từ bản giấy hoặc do đo vẽ trực tiếp bằng công nghệ số. Vì vậy, nội dung bản đồ chưa được chuẩn hóa theo một chuẩn thống nhất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vấn đề đặt ra là phải xem xét biện pháp định chuẩn và chuẩn hoá dữ liệu như thế nào để thu được một CSDL thống nhất.

Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội được ví như những “Con ong thợ chăm chỉ” hàng ngày cần mẫn, tỉ mỉ thực hiện các công đoạn phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao để từng bước đưa các dạng bản đồ hiện có về định dạng tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong hệ thống thông tin địa lý (GIS). Việc thực hiện chuẩn hóa bản đồ được thực hiện theo quy trình cơ bản

 

                                             Hình1 : Quy trình cơ bản cho công tác chuẩn hóa dữ liệu bản đồ

 

                                                    Hình 2: Bản đồ nguyên gốc khi chưa quay hướng Bắc

 

                                                               Hình 2: Bản đồ sau khi xoay hướng Bắc

Công tác chuẩn hóa dữ liệu bản đồ được thực hiện theo nhiều công đoạn phức tạp như : Chuẩn lại các lớp bản đồ thống nhất giữa các mảnh bản đồ, cắt ghép các mảnh theo ranh giới hành chính phường, tiếp biên giữa các mảnh bản đồ, chuẩn lại cách đánh số thửa, kiểm tra topology, làm trơn đường, cắt bỏ các đoạn thừa của các đường tại các điểm giao nhau, xóa đường bị trùng nhau (Duplicate), nối các đoạn hở của đường, chuyển hệ tọa độ: bản đồ năm 1940, 1960 có tọa độ Pháp được đưa về tọa độ HN72 .v.v.

Kết quả của việc chuẩn hóa:

 

                 Hình 3: Sản phẩm chuẩn hóa bản đồ phường Hàng Mã năm 1999 được sử dụng trong hệ thống GIS

Sản phẩm bản đồ chuẩn hóa định dạng GIS của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã và đang được sử dụng phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm. Cùng với với việc chuẩn dữ liệu thuộc tính thì tất cả các dữ liệu thuộc tính và không gian của mỗi thửa đất được quản lý thống nhất trong môi trường GIS.

 

               Hình 4: Sản phẩm bản đồ năm 1999 phường Hàng Mã sau khi được chuyển đổi sang môi trường GIS

                                              Hình 5: Bảng thuộc tính quản lý dữ liệu về thông tin thửa đất

 

N.T.H

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн