Chủ nhật02172019

Last update03:56:39 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CCVCLĐHĐ làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-STNMT-VP ngày 27/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CCVCLĐHĐ làm việc tại Sở Tài nguyên

Xem tiếp...

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2018

Sáng ngày 04/6/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.         Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng

Xem tiếp...

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2018

Sáng ngày 02/5/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.            Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn phần mềm về đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Sáng ngày 7/4/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn phần mềm về đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (phần mềm Gcadas) cho các cán bộ của Trung tâm đang thực hiện công tác số hóa, biên tập, chỉnh lý biến động sửa lỗi và hoàn thiện bản đồ số. Khoá tập huấn nhằm mở rộng sự hiểu biết về phần mềm đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất

Xem tiếp...

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2018

Sáng ngày 12/3/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.            Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức gặp mặt nữ cán bộ Trung tâm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Sáng ngày 7/3/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng toàn thể các đồng chí cán bộ nữ của Trung tâm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phòng của Trung tâm và toàn thể cán bộ nữ của Trung tâm. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng đã

Xem tiếp...