Chủ nhật02252018

Last update10:03:59 AM

Định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT Hà Nội.

Thực hiện công tác tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy cơ quan đơn vị, được sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm, chiều ngày 14/5/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn công tác lưu trữ hồ sơ cũng như cơ sơ vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Với đặc thù của Trung tâm là thực hiện công tác quản lý hệ thống kho tàng văn thư - lưu trữ hồ sơ

Xem tiếp...

Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đo đạc bản đồ và cắm mốc giới

Nhằm nâng cao công tác chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sáng ngày 14/5/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tố chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đo đạc bản đồ và cắm mốc giới. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thế cán bộ, nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Sau khi được Ban Giám đốc Sở giao thực hiện nhiệm

Xem tiếp...

Thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước là một xu hướng, xu thế cần được đẩy mạnh

(Mic.gov.vn) - Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước là một chủ trương đúng của Chính phủ nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước, hướng tới cải thiện sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong quá trình triển khai, các bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn, khúc mắc về tài chính, về công nghệ hay về cơ chế, cần đề xuất ngay với Bộ Thông tin và

Xem tiếp...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường

Sáng ngày 11/5/2016, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có buổi làm việc với Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Tham dự có các đồng chí trong ban Ban Giám đốc và trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Trung tâm về công tác lưu trữ, công nghệ thông tin, khai thác dịch vụ… Trong thời gian

Xem tiếp...

Công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường tại huyện Thạch Thất

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-STNMT-Ttr  của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội về kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường đối với 20 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng ngày 15/04/2016, Đoàn kiểm tra do của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT– Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ Tài nguyên và Môi trường tại huyện

Xem tiếp...

Công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ

Sáng ngày 14/04/2016, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT– Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường tại huyện Phúc Thọ theo Quyết định số 495/QĐ-STNMT-Ttr  của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội về kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường đối với 20 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Xem tiếp...