Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

Thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính-2013”

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 92/TTCNTT-HCTH ngày 26/4/2013 về việc thực hiện kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND thành phố về việc kiểm tra công vụ của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội.