Thứ 303262019

Last update03:56:39 PM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội kết nạp hai Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 22/8/2013, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ kết nạp Đảng viên” cho hai đồng chí: Nguyễn Việt Hùng và Phạm Thị Diệu Thu. Lễ kết nạp Đảng viên đã được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Đảng. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh  – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố

Thực hiện Kế hoạch 3264/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, cụ thể: -Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

Xem tiếp...

Khai giảng Khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tin học văn phòng, sử dụng thông tin lưu trữ ngành, một số ứng dụng phần mềm của ngành tài nguyên môi trường

Sáng ngày 9/7/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai giảng Khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tin học văn phòng, sử dụng thông tin lưu trữ ngành, một số ứng dụng phần mềm của ngành tài nguyên môi trường. Tham gia giảng dạy là các cán bộ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Học viên là các cán bộ công chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong hai ngày tham gia

Xem tiếp...

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tăng cường thực hiện Quy chế làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, Giám đốc Trung tâm CNTT TNMT Hà Nội yêu cầu Phụ trách các phòng, các đồng chí cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Tăng cường trách nhiệm của trưởng, phó phòng với việc giao cán bộ viên chức thực hiện thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 91/TTCNTT-HCTH ngày 26/4/2013 về việc Tăng cường trách nhiệm của trưởng, phó phòng với việc giao cán bộ viên chức thực hiện thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính-2013”

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 92/TTCNTT-HCTH ngày 26/4/2013 về việc thực hiện kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND thành phố về việc kiểm tra công vụ của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội.