Thứ 403212018

Last update04:06:42 PM

Tăng cường trách nhiệm của trưởng, phó phòng với việc giao cán bộ viên chức thực hiện thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 91/TTCNTT-HCTH ngày 26/4/2013 về việc Tăng cường trách nhiệm của trưởng, phó phòng với việc giao cán bộ viên chức thực hiện thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính-2013”

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 92/TTCNTT-HCTH ngày 26/4/2013 về việc thực hiện kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND thành phố về việc kiểm tra công vụ của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội.