thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự nhất trí của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 12/3/2020, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự có các đồng chí đại diện cho các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các nhiệm vụ chuyên môn được giao như: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện thu thập, quản lý tài liệu của các phòng, ban, đơn vị. Tổ chức chỉnh lý, khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đưa vào lưu trữ dưới dạng số toàn bộ hệ thống tài liệu bản đồ cũ trên giấy; Phân công cán bộ, viên chức tiếp dân, cơ quan nội chính, giải đáp dân nguyện; Duy trì hệ thống Công nghệ thông tin toàn Sở, quản lý hệ thống phần cứng, duy trì hệ thống mạng máy tính của Sở, xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng tin học, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường; Thực hiện tốt công tác truyền thông các hoạt động quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường của Lãnh đạo Sở và Thành phố trên trang cổng thông tin điện tử Sở; Đảm bảo đường truyền phục vụ họp giao ban trực tuyến với UBND thành phố Hà Nội và 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Bên cạnh đó, hoạt động khai thác dịch vụ, đo đạc bản đồ hiện trạng , cắm mốc giới được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

                  Đại hội Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường HN nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội, Đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Thị Hồng Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng phòng HCTH - Uỷ viên. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022./.