thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 8 năm 2019

Chiều ngày 9/8/2019, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.   

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.           

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Đảng ủy Sở. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 7 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động trong phòng thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc.        

Đối với công tác phát triển Đảng của Chi bộ: 100% Đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí đưa vào Nghị quyết gửi Đảng ủy Sở, đề nghị Đảng ủy Sở đồng ý cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp) tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên, xem xét kết nạp cho hai quần chúng ưu tú gồm: Vũ Đắc Linh (cán bộ phòng Kỹ thuật Công nghệ) và Lê Thi Huệ (cán bộ phòng Thông tin Lưu trữ).

Chi bộ cũng thông qua việc kiện toàn BCH Chi đoàn Trung tâm gồm các đồng chí: Đào Văn Minh (cán bộ phòng Kỹ thuật Công nghệ), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp), Nguyễn Thế Mạnh (cán bộ phòng Thông tin Lưu trữ).