thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Sáng ngày 21/5/2019, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.       

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.          

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở và Bản tin Thông tin nội bộ số 5/2019. Theo Bản tin Thông tin nội bộ, nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tháng 5/2019 sẽ tập trung vào 5 nội dung: Đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với thực hiện tăng cường kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện 2 quy tắc ứng xử; Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ; Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Phòng chống thiên tai…

Cũng tại cuộc họp, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Chi bộ hiện nay”. Chi bộ đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ; Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình đồ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình; Thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 5 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động trong phòng thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc./.