thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 2/11/2018, Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Đỗ Thuý Ninh – cán bộ phòng Thông tin – Lưu trữ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bí thư Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Đỗ Thuý Ninh.

 

     Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trao quyết định kết nạp Đảng 

                           đối với đ/c Đỗ Thúy Ninh - Cán bộ phòng Thông tin lưu trữ

Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện với sự dìu dắt của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đỗ Thuý Ninh luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động và công tác của phòng Thông tin – Lưu trữ nói riêng và Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội nói chung.                                                     

Nhận Quyết định kết nạp Đảng, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Thuý Ninh đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên, các quần chúng ưu tú của Trung tâm. Tại lễ kết nạp Đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường thay mặt Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên và yêu cầu đồng chí Đỗ Thuý Ninh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu xứng đáng là Đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Những năm vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đặc biệt chú trọng tới công tác bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.