Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2018

Sáng ngày 24/9/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.                  

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.     

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở, đồng thời Chi bộ cũng kiểm điểm công tác chuyên môn 8 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động khai thác dịch vụ, đẩy mạnh công tác tổ chức kỷ luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, sẽ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với những trường hợp đi làm muộn quá 3 lần/tháng và không hoàn thành việc đánh giá xếp loại công chức, lao động hợp đồng trên hệ thống.

Đối với công tác phát triển Đảng, đã hoàn thành việc xác minh lý lịch của quần chúng ưu tú Đỗ Thúy Ninh – cán bộ phòng Thông tin Lưu trữ, hoàn thiện thủ tục để báo cáo Đảng ủy Sở chuẩn bị công tác kết nạp Đảng./.

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн