Thứ 211302020

Last update10:56:49 AM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2018

Sáng ngày 04/6/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.        

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.     

                                                            Bí thư chi Bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT Nguyễn Văn Hoàng chủ trì cuộc họp     

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở như Kế hoạch 394/KH/ĐUS ngày 08/5/2018 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018; Công văn 947-CV/ĐUS ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Kết luận của BCĐ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý I năm 2018. Theo công văn 947-CV/ĐUS, Đảng ủy Sở yêu cầu các Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc và quyết liệt, tổ chức thực hiện các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và chỉ đạo của Đảng uy Sở về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 5 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lai động trong phòng thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc./.