Chủ nhật05192019

Last update11:14:28 AM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2018

Sáng ngày 02/5/2018, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.           

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.                                                    

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy Sở. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 4 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lai động trong phòng thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc tại 03 địa điểm của Trung tâm: Số 7A Lê Đức Thọ, số 18 Huỳnh Thúc Kháng  và 20 Hoàng Diệu – Hà Đông./.