Thứ 407152020

Last update10:56:49 AM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn phần mềm về đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Sáng ngày 7/4/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn phần mềm về đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (phần mềm Gcadas) cho các cán bộ của Trung tâm đang thực hiện công tác số hóa, biên tập, chỉnh lý biến động sửa lỗi và hoàn thiện bản đồ số. Khoá tập huấn nhằm mở rộng sự hiểu biết về phần mềm đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, đồng thời trang bị, nâng cao các kiến thức về tin học văn phòng và các kiến thức về bản đồ số, kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm Gcadas.                          

                                        Các học viên Trung tâm CNTT tham gia tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe hướng dẫn về công tác đo đạc thực địa; Đưa lên bản vẽ các lớp chuẩn theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Bản đồ địa chính; Kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai chuẩn theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ các phòng thuộc Trung tâm luôn được lãnh đạo Trung tâm chú trọng, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường nói chung, công tác số hoá, biên tập bản đồ nói riêng của Trung tâm đạt được nhiều kết quả khả quan./.