Thứ 408212019

Last update04:13:57 PM

Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 22/12/2017, Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Việt Anh – cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh  – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phạm Việt Anh.   

 Ban Giám đốc Trung tâm CNTT trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Phạm Việt Anh

Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện với sự dìu dắt của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Phạm Việt Anh luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động và công tác của phòng Hành chính Tổng hợp và Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội.                                                   

Nhận Quyết định kết nạp Đảng, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Việt Anh đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên, các quần chúng ưu tú của Trung tâm. Tại lễ kết nạp Đảng viên mới, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường thay mặt Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên và yêu cầu đồng chí Phạm Việt Anh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu xứng đáng là Đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Những năm vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đặc biệt chú trọng tới công tác bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.