Thứ 407172019

Last update04:10:50 PM

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2017

Sáng ngày 20/10/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.           

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm CNTT TNMT đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy Sở. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao.

Đối với công tác phát triển Đảng của Chi bộ: 100% Đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí đưa vào Nghị quyết gửi Đảng ủy Sở, đề nghị Đảng ủy Sở đồng ý cho các quần chúng ưu tú của Trung tâm tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên gồm: Vũ Đắc Linh, Đào Văn Minh, Nguyễn Việt Thắng, Trần Thế Sơn (cán bộ phòng Kỹ thuật – Công nghệ), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Thúy Ninh (cán bộ phòng Thông tin – Lưu trữ), Dương Thu Hiền (cán bộ phòng Khai thác – Dịch vụ)./.