Thứ 210222018

Last update03:10:05 PM

Thực hiện Đo đạc bản đồ hiện trạng và chỉ lệnh cắm mốc giới cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố quý II/2017

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về công tác đo đạc bản đồ và cắm mốc giới được UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường giao; trong quý II/2017, Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tiến hành đo đạc khảo sát lập bản đồ hiện trạng và cắm mốc giới, cho một số đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong quý II/2017, trung tâm đã thực hiện được 15 hợp đồng kinh tế. Trong đó có 03 công trình đo vẽ hiện trạng và 12 công trình đo đạc cắm mốc. Có một số công trình có khối lượng công việc khá lớn và chủ đầu tư đòi hỏi hoàn thành trong một thời gian ngắn để kịp hoàn thiện các thủ tục bước tiếp theo, đội ngũ cán bộ đo đạc đã tận dụng thời gian cả những thời điểm thời tiết không thuận lợi như mưa, nắng để triển khai công việc, vì vậy các công trình đều kịp thời gian theo tiến độ mà chủ đầu tư đề ra. Một số công trình tiêu biểu như:

1: Đo xác định cắm mốc ranh giới ngoài thực địa 07 cơ sở đất đai khu vực quận Long Biên, Lập điểm địa chính (đo GPS) 14 điểm và Cắm mốc ranh giới 137 mốc.

2: Đo đạc cắm mốc giới tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, xác định mốc giới ngoài thực địa: 31 mốc.

3: Cắm mốc ranh giới Dự án sử dụng đất làm văn phòng và cửa hàng kinh doanh tại phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Xác định 10 mốc giới ngoài thực địa.

4: Đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 trường đại học Đại Nam, tại phường Phú Lương, phường Phú Lãm, quận Hà Đông (11,7 ha ); 5: Cắm 53 mốc ranh giới đất tỷ lệ 1/500 Dự án giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân của xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

6: Cắm mốc ranh giới cho Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP thuê 146.385m2 đất để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm cơ sở sản xuất kinh doanh (Cảng Hà Nội) với 273 mốc ranh giới và nhiều các công trình khác.

Hiện Trung tâm đang tiến hành xây dựng Hợp đồng và tiếp tục thực hiện Đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng và cắm mốc các công trình trong quý III và IV/2017 để thực hiện các dự án đã được phê duyệt./.