Thứ 210222018

Last update03:10:05 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2017

Sáng ngày 01/6/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2017. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cùng tham dự.

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.

          Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở gồm: Nghị quyết của Đảng ủy Sở về một số nội dung công tác tháng 5/2017; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Công văn về việc triển khai tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2010; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thông tin Lưu trữ đối với đồng chí Nguyễn Thị Hiền – nguyên Phụ trách phòng Thông tin Lưu trữ.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kiểm điểm công tác chuyên môn 5 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng tiếp theo nhằm tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ của Trung tâm với phương hướng cải cách hành chính, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Chi bộ nhấn mạnh việc đảm bảo kỷ cương hành chính, chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm, toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao./.