Thứ 305222018

Last update09:19:21 AM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2017

Chiều ngày 08/5/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2017. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cùng tham dự.

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.                          

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy Sở. Theo Công văn số 360/CV-ĐUS ngày 25/4/2017 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và Đoàn thể trực thuộc Đảng bộ đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ Đảng viên, CCVC, và người lao động tích cực học tập và làm theo Bác, tăng cường đăng tải các nội dung chuyên đề năm 2017, những gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt trong Đảng bộ trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Cũng tại buổi họp, Chi bộ đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Trưởng phòng Thông tin Lưu trữ cho đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phụ trách phòng Thông tin Lưu trữ và đã đạt 100% phiếu tán thành./.