Thứ 407172019

Last update04:10:50 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin TNMT Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ lệnh cắm mốc giới cho Ban Quản lý dự án huyện Sóc Sơn

Ngày 24/6/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT Hà Nội tiếp tục khảo sát, đo đạc và cắm mốc giới do Ban quản lý dự án huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa Lai Cách thuộc xã Xuân Giàng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, diện tích hơn 1,7ha với 14 mốc giới.

Đại diện một số đơn vị chủ đầu tư được cắm mốc cho biết: Công tác khảo sát, đo đạc và cắm mốc giới của Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT Hà Nội đã thực hiện nhanh gọn, chính xác, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của chủ đầu tư đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện đúng tiến độ dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trung tâm đang phối hợp với chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ, làm thủ tục bàn giao trong thời gian tới.

                             

Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục làm hồ sơ và xây dựng quy trình cắm mốc cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ thực hiện GPMB xây dựng trường THCS Thọ Lộc (giai đoạn 1) tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội với diện tích gần 10ha. Đạt được kết quả như vậy là do sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm làm việc hết sức mình, đem hết khả năng, tiềm lực của Trung tâm nhằm đáp ứng tốt nhất công tác Đo đạc bản đồ và cắm mốc giới. Ngày càng nhiều các đơn vị liên hệ với Trung tâm để thực hiện Đo đạc bản đồ và cắm mốc giới.

                                                                                                                                          Văn Minh