Thứ 407172019

Last update04:10:50 PM

Trung Tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện chỉ lệnh cắm mốc giới cho Ban quản lý dự án quận Hà Đông

Sáng ngày 20/6/2016, Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tiến hành đo đạc, khảo sát và cắm mốc giới cho Ban quản lý dự án quận Hà Đông làm chủ đầu tư thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội gồm khu X5 thuộc xứ đồng hút mức cắm 12 mốc với diện tích 267m2, khu X7 – Khu dược cắm 13 mốc với diện tích gần 300m2.

Cùng ngày, Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường cũng tiến hành đo đạc, khảo sát, xác định tọa độ và cắm mốc giới tại Phường Yên Nghĩa quận Hà Đông thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do Ban quản lý dự án quận Hà Đông làm chủ đầu tư, cụ thể dự án gồm 02 khu: khu X9, tổ dân phố 11- phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cắm 7 mốc với diện tích hơn 1000m2, khu X8 thuộc xứ đồng sau chùa cắm 20 mốc với diện tích hơn hơn 1.900m2.                          

Như vậy riêng Ban quản dự án quận Hà Đông, Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nôi đã thực hiện cắm mốc giới 02 dự án do Ban quản lý dự án quận làm chủ đầu tư, bao gồm 04 khu đất X5, X7, X8, X9 tổng diện tích khoảng hơn 3.400m2 với 52 mốc giới để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong ngày, Trung tâm đã tiến hành xong công tác cắm mốc giới ngoài thực địa cho 02 đơn vị theo đúng phương án cắm mốc đã được phê duyệt với độ chính xác và hiệu quả cao. Hiện Trung tâm đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ bàn giao mốc giới, đảm bảo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

                                                                                                                                             Văn Minh